ROZHOVORY

1.host: Aneta Krejčíková

POKEC VE SVĚT.NICI

Aneta Krejčíková

Jsme happy, že naše online baby je na světě! Děkujeme Anetě, že přijala naše pozvání do Svět.nice na pokec a stala se tak naším prvním hostem.

S Anetou jsme probraly, jak se připravovala na porod, proč by své druhé dítě chtěla rodit doma, či jak zvládnout hádku v klidu.

Doufáme, že tě bude rozhovor inspirovat a třeba i léčit.

Anthea Réa

Destrukce, zlost, strach. proměna. Během doby rouškové se můžeme cítit jak na horské dráze. Můžeme cítit velkou marnost i chuť zatřást světem, aby se probral.

Co se opravdu děje v této etapě lidstva? Kde se teď nacházíme?

K čemu musí dojít, aby se změnil politický systém a lidi v něm? 

Jak zůstat v systému ale nebýt jeho otrok?

A s jakým úkolem jsme sem my a naše generace přišla? 

Důležitých témat, které je nutno  v této době rouškové sdílet se  objevovalo hodně. Průvodkyně rozkvětem vědomí a za mě ale opravdu hodně napojená ženská Anthea Réa se zastavila na návštěvu ve Svět.nici a já doufám, že si najdete chvilku a zkouknete  náš rozhovor. 

Dušičková meditace

Tuto meditaci si můžeš pustit i kdykoliv během roku. Téma přerodu, konců i samotné smrti se může ozývat v různé etapě tvého života. 

Otázka, která během meditace přišla byla ale, zda opravdu svůj život žijeme, tak moc se často bojíme smrti, ale není to tak, že někdy už smrt žijeme v naší každodenosti? 

Co všechno v tobě muselo umřít, aby si mohla přežít? 

Kolik tvých snů nechala si odejít?

Kolikrát polkla si svou pravdu pro klid ostatních? 

Kolikrát měla si chuť bojovat, ale nechala si ruce v klíně?

I když kolem mě jen zlehka našlapuješ, jsem tvou každodenní součástí. 

Samu sebe usmrcuješ dnes a denně. 

Pokaždé, když dáš přednost hlasu masy před tvým vlastním. 

Pokaždé, když se děláš menší než si. 

POkaždé když žiješ život jiných. 

A co když právě teď procházíš svým rituálem smrti a ani sis toho nevšimla? 

Kdo v tyto dny usmrcuje tvoji radost žít? 

Kdo v tyto dny za rouškou zdravých úmyslů, dusí tvou duši? 

A tak v den, kdy duše těch, co už ví, mohou být v kontaktu s námi, můžeš poprosit o podporu a zprávu z míst, kde mají  snad  jasnější zprávy, než televizní noviny. 

Bojíš se selhání, bojíš se nemoci, bojíš se svého odchodu?

Ale právě dnes se hranice stírají a ty se do ní můžeš zahalit. 

Překročit v srdci závoj strachu. 

S podporou tvých blízkých, co už ví udělat ten krok směrem k ní. 

A zatančit si  v bezpečném kruhu.  

A zeptat se na všechno, co bylo zatím pro tebe nezodpovězeno.