ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Já, Lucie Eon Vonchitzki, si velmi vážím Vaší důvěry spočívající v poskytování osobních údajů, a proto já jako Lucie Vonchitzki, IČO: 74690876, Sídlo podnikání: Chodská 1393/13, Praha, 120 00, Česká republika zpracovávám a chráním Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Své osobní údaje nám svěřujete, pokud jste zájemcem o naše služby, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem některého z našich webů:

www.lucievonchitzki.cz, www.svetnice.com, www.lucieayurii.cz, www.vonchitzki.com,

a případně našich dalších webů, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte:

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

 1. Abychom Vám mohli e-mailem zasílat zajímavé články, videa, audia a další informace o našich seminářích a produktech na téma „Šťastné partnerství a život mých snů“, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu. Budeme také rádi, pokud nám navíc sdělíte jako nepovinný údaj své jméno a pohlaví.
  • Naše e-maily Vám máme zájem posílat, jen pokud Vás budou bavit. Pokud budete chtít zasílání e-mailů ukončit, můžete tak snadno kdykoliv učinit kliknutím na tlačítko “odhlásit“ v patičce každého e-mailu, který od nás obdržíte.
  • (Jste-li nebo budete-li naším zákazníkem, posíláme nebo Vám budeme posílat naše e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás informace od nás zajímají. Za zákazníky považujeme všechny, kteří od nás odebrali službu nebo produkt určité hodnoty a to i v případě pokud byly produkt nebo služba poskytnuty zdarma. Jedná se například o zaslání/zpřístupnění vzdělávacího videa či živého vysílání na základě Vašeho vložení Vaší emailové adresy na některém z našich webů. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám e-maily na základě Vašeho souhlasu.)
  • V obou případech můžete kdykoliv ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 2. Pokud se rozhodnete se zúčastnit některého z našich seminářů nebo živých akcí, popřípadě si u nás objednat jiný produkt nebo službu, budeme od Vás potřebovat:
  • Jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a v některých případech také telefonní číslo.
  • U seminářů a živých akcí budeme rádi, pokud nám nad rámec výše uvedených povinných údajů poskytnete dobrovolně také tyto nepovinné údaje: Vaše zkušenosti s obdobnými kurzy, povolání a někdy také bydliště. Tyto informace nám pomohou, abychom pro Vás ještě lépe připravili kurz dle Vašich individuálních potřeb a seminář Vám tak mohl přinést co největší užitek.
 3. Vedení účetnictví
  • Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 4. Cookies
  • Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.
  • Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.
  • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.
  • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Lucie Vonchitzki
IČO: 74690876
Sídlo podnikání: Chodská 1393/13, Praha, 120 00, Česká republika

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím:

kontaktní osoby: Yuri Vonchitzki a Lucie Vonchitzki
korespondenční adresa: Slavíkova 6, 130 00, Praha
kontaktní telefon: +420 608 801 880
kontaktní e-mail: info@svetnice.com

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši pečlivě vybraní zaměstnanci a spolupracovníci.

Dále se může jednat o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Ve výjimečných případech jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@svetnice.com,

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve
přímo nás, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.

Pro nápravu budeme potřebovat alespoň 30 dní.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 1.6.2021.